Instellingen

Hoe weet ik of een instelling erkend is?

Instellingen kunnen enkel bij decreet ("een Vlaamse wet") of bij Besluit van de Vlaamse Regering erkend worden. In het eerste geval gaat het om ambtshalve geregistreerde instellingen , in het tweede geval om een geregistreerde instellingen.

Alle erkende instellingen worden opgenomen in het Hogeronderwijsregister. De gemakkelijkste manier om de lijst van erkende opleidingen te raadplegen is via de bladerfunctie van het Hogeronderwijsregister.

Verwante onderwerpen: