Instellingen

Wat moet ik doen als de instelling waar ik wil studeren niet in het Hogeronderwijsregister staat?

Als de instelling niet in het Hogeronderwijsregister staat, betekent dit dat de instelling niet erkend is door de Vlaamse overheid. Het kan natuurlijk wel zijn dat de instelling, indien ze in Brussel of Wallonië gevestigd is, door de Franse Gemeenschap erkend is. Dit kun je snel nagaan in hun Annuaires.

Is de instelling ook niet erkend door de Franse Gemeenschap, dan is het belangrijk om na te gaan waarop de instelling zich baseert om hier diploma’s uit te reiken. Is het bijvoorbeeld een buitenlandse instelling die hier diploma’s uitreikt die wel in eigen land erkend zijn? Dit is echter niet steeds gemakkelijk te achterhalen. Bovendien betekent de erkenning in dat andere land niet noodzakelijk hetzelfde als het hier betekent. Soms is het daarom beter informatie over de instelling bij de overheden of de erkenningsautoriteit van dat land op te vragen. Eventueel kan ook de Vlaamse erkenningsautoriteit (NARIC Vlaanderen) om bijkomende informatie gevraagd worden.
Kijk in ieder geval ook goed na of de instelling geen diploma mill is.

Verwante onderwerpen:

Externe links: