Opleidingen

Wat moet ik doen als de opleiding die ik wil volgen niet geaccrediteerd is?

Enkel bachelor- en masteropleidingen moeten geaccrediteerd worden. Voor de andere soorten opleidingen is geen accreditatie vereist.

Bachelor- en masteropleidingen hebben, veelal op basis van een beoordeling voor 2004, een overgangsaccreditatie gekregen. Die kan momenteel nog gelden. Een overgangsaccreditatie houdt echter dezelfde erkenning in als een accreditatie; enkel is in dit geval het beoordelingsrapport niet gepubliceerd door de NVAO.

Naast de overgangsaccreditatie zijn er ook nog de erkenning als nieuw en de tijdelijke erkenning. 
De erkenning als nieuw is eigenlijk een startaccreditatie, een “accreditatie” door de NVAO van een voorstel tot opleiding op basis van een beoordeling door experten. De tijdelijke erkenning wordt toegekend door de Vlaamse Regering. Dat gebeurt nadat de NVAO een negatief accreditatiebesluit heeft genomen en de opleiding bij de regering een verbeterplan heeft ingediend.

Als het gaat om een bachelor- of masteropleiding die noch een accreditatie noch een overgangsaccreditatie noch een erkenning als nieuw noch een tijdelijke erkenning heeft, zou het ook nog kunnen dat het gaat om een buitenlandse opleiding en instelling.
Zie daarvoor: Wat moet ik doen als de instelling waar ik wil studeren niet in het Hogeronderwijsregister staat?

Verwante onderwerpen: 

Externe links: