Opleidingen

Hoe weet ik of een opleiding aangeboden in het buitenland erkend is?

Deze vraag is natuurlijk enkel relevant indien er twijfels zijn bij de erkenning van de opleiding. Er is namelijk geen gemakkelijk antwoord. Elk land pakt de erkenning van instellingen en opleidingen op een eigen manier aan. De beste manier is eerst na te gaan of er een erkenning dient te zijn en, eventueel, de manier waarop die erkenningen openbaar worden gemaakt.

Er zijn wel een aantal informatiebronnen die je kunnen helpen om de nodige informatie in te winnen. Het is in de eerste plaats aangeraden de officiële lijsten te raadplegen. Bij de links vind je een aantal van de beschikbare websites. Als dat geen informatie oplevert, contacteer je best de erkenningsautoriteit (ENIC-NARIC) van het desbetreffende land. Zij kunnen zeker informatie verschaffen over het hogeronderwijssysteem en de erkenning van opleidingen en instellingen. 
Ten slotte kun je ook nog de Vlaamse erkenningsautoriteit om bijkomende informatie en doorverwijzingen vragen.

Verwante onderwerpen: 

Externe links: