Kwaliteit en accreditatie

Hoe weet ik wat de kwaliteit van een opleiding is?

Alle opleidingen aangeboden door de erkende instellingen, dus alle instellingen op het Hogeronderwijsregister, zijn het voorwerp van een omvattend kwaliteitszorgsysteem. In dit systeem spelen de opleidingen, instellingen, evaluatieorganen en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een rol. Hoewel de kwaliteit de verantwoordelijkheid is van de opleiding en de instelling, is het finaal echter de NVAO die de kwaliteit van de opleidingen moet waarborgen.

Daartoe accrediteert de NVAO de opleidingen. De NVAO baseert zich voor haar accreditatiebesluiten op rapporten geschreven door commissies van experten. Deze beoordelingsrapporten worden gepubliceerd op de NVAO-website.

Verwante onderwerpen: 

Externe links: