Kwaliteit en accreditatie

Wat is accreditatie?

Volgens de European Consortium for Accreditation in higher education (ECA) is accreditatie een formeel besluit van een onafhankelijke instantie een opleiding of een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitseisen. 
In Vlaanderen wordt dit dan: Accreditatie is een formeel besluit van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) dat een opleiding voldoet aan de kwaliteitseisen vastgelegd in het accreditatiekader.

Accreditatie is een voorwaarde voor:

  • de betrokken instelling om overheidsfinanciering te krijgen voor de betrokken opleiding 
  • de betrokken opleiding om een door de overheid erkend diploma uit te reiken 
  • de betrokken student om studiefinanciering (een studiebeurs) te krijgen

Zie ook:

Verwante onderwerpen:

Externe links: