Kwaliteit en accreditatie

Wat is de NVAO?

De NVAO is de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Deze organisatie werd opgericht bij verdrag (2003) tussen Nederland en Vlaanderen. Het is een publieke binationale instelling die in beide regio's de kwaliteit van het hoger onderwijs waarborgt.

De NVAO heeft de volgende taken:

  1. accrediteren van bestaande opleidingen in het hoger onderwijs (beoordelen basiskwaliteit);
  2. toetsen van nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs (beoordelen te verwachten basiskwaliteit);
  3. leveren van een bijdrage aan de profilering van opleidingen en instellingen door het toetsen van bijzondere (kwaliteits)kenmerken van bestaande opleidingen;
  4. voeren van een actief internationaal beleid op het gebied van hoger onderwijs en het onderhouden van internationale contacten om tot afstemming en samenhang te komen;
  5. uitvoeren van andere aan de NVAO opgedragen werkzaamheden, zoals in Nederland bijvoorbeeld het adviseren over de verlenging van de cursusduur van masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs;
  6. leveren van een bijdrage aan het publieke debat over de ontwikkelingen in het hoger onderwijs, gerelateerd aan de primaire taken van de NVAO.

Zie ook: 

Verwante onderwerpen: 

Externe links: