Studeren

Wat kan ik na een masteropleiding verder studeren?

Na een masteropleiding kan een afgestudeerde een master-na-masteropleiding, een specifieke lerarenopleiding en een dctoraatsopleiding volgen. Er zijn daarnaast ook nog na- en/of bijscholingen en postgraduaten maar die zijn zo specifiek dat die hier niet worden besproken.

  • Master-na-masteropleiding
    Na een masteropleiding kan een afgestudeerde een master-na-masteropleiding volgen. Dit zijn in feite voortgezette opleidingen. Naargelang de eerder gevolgde masteropleiding kan een student rechtstreeks instromen of moet er een voorbereidingsprogramma worden gevolgd. Via een geschiktheidsonderzoek kan een instelling bijvoorbeeld onderzoeken of de student die de opleiding wil volgen wel over de juiste kennis en competenties beschikt.
  • Specifieke lerarenopleiding
    Studenten die zich hebben ingeschreven voor een masteropleiding of een masteropleiding hebben afgerond kunnen tevens een specifieke lerarenopleiding volgen. Het gaat om een opleiding van 60 studiepunten (met een praktijkcomponent van 30 studiepunten).
  • Doctoraatsopleiding
    Na het behalen van een masterdiploma kan een doctoraatsopleiding gevolgd worden. Naargelang de omstandigheden (bv. posities en beurzen), de merites en het onderwerp van het doctoraat kan een afgestudeerde van een masteropleiding doorstromen naar een doctoraatsopleiding. Indien nodig dient een geschiktheidsonderzoek te worden ondergaan.