Studeren

Wat kan ik na een professioneel gerichte bacheloropleiding verder studeren?

Hoewel een professioneel gerichte bacheloropleiding vooral als doelstelling heeft uit te stromen naar de arbeidsmarkt is het ook mogelijk verder te studeren. Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan een afgestudeerde een masteropleiding, een bachelor-na-bacheloropleiding of een specifieke lerarenopleiding volgen. Er zijn daarnaast ook nog na- en/of bijscholingen en postgraduaten maar die zijn zo specifiek dat die hier niet worden besproken.

  • Masteropleiding
    Een afgestudeerde van een professioneel gerichte bacheloropleiding moet normaal eerst een schakelprogramma volgen om aan een masteropleiding te studeren. Dit schakelprogramma heeft twee doelstellingen. Ten eerste worden de algemene wetenschappelijke vaardigheden of competenties bijgespijkerd. Dit zijn de methoden die een student nodig heeft om aan onderzoek te doen in het studiegebied van de masteropleiding. Ten tweede wordt de wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis, de vakkennis of theorie van de opleiding, op een niveau gebracht dat het mogelijk maakt de masteropleiding inhoudelijk met succes af te ronden.
  • Bachelor-na-bacheloropleiding
    Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan ook een bachelor-na-bacheloropleiding gevolgd worden. Dit zijn in feite voortgezette, gespecialiseerde opleidingen en kunnen daarom in grote mate afhangen van een "gewone" bacheloropleiding. Naargelang de eerder gevolgde bacheloropleiding kan een afgestudeerde dan ook rechtstreeks instromen of moet er een voorbereidingsprogramma worden gevolgd. De instelling dient dan Via een geschiktheidsonderzoek te onderzoeken of een geïnteresseerde wel over de juiste kennis en competenties beschikt. Let wel, bachelor-na-bacheloropleidingen zijn gespecialiseerde opleidingen en er zijn er worden er dus niet zo veel aangeboden.
  • Specifieke lerarenopleiding
    Afgestudeerden van een aantal van de professioneel gerichte bacheloropleiding kunnen tevens een specifieke lerarenopleiding volgen. Het gaat om een opleiding van 60 studiepunten (met een praktijkcomponent van 30 studiepunten). Ook studenten die al 120 studiepunten hebben verworven, kunnen worden toegelaten tot de specifieke lerarenopleidingen, georganiseerd door hogescholen. Het diploma kan wel pas uitgereikt worden na het behalen van de bachelorgraad.