Instellingen

Waarom wordt de Koninklijke Militaire School niet vermeld bij de instellingen?

De Koninklijke Militaire School is een buitenbeentje in het Belgische hoger onderwijs.

Sinds 1991 is België een federaal land waar de gefedereerde entiteiten volledig bevoegd
zijn voor onderwijs. Een instelling kan sindsdien alleen worden erkend als een instelling voor hoger onderwijs door de deelstaten van België (de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap). De enige uitzondering op deze regel is de Koninklijke Militaire School. Vanwege de aard van een militaire academie, kon men deze instelling niet splitsen of toewijzen aan een van de gefedereerde entiteiten. De Koninklijke Militaire School heeft daarom zijn originele erkenning naar Belgisch recht behouden. De diploma's van de RMA zijn derhalve nog steeds erkende Belgische graden. De graden (en titels) worden daarom erkend en beschouwd als gelijkwaardig aan de academische graden uitgereikt door de andere universiteiten in België.

Als gevolg van de oprichting van de Europese Hogeronderwijsruimte werd de
Koninklijke Militaire School regelmatig geconfronteerd met vragen over externe kwaliteitsborging of accreditatie. Hoewel de Koninklijke Militaire School dit niet nodig had, vroegen ze accreditatie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). NVAO heeft samengewerkt met de Franse Commission des Titres d'Ingenieurs (CTI) voor de beoordeling van de opleidingen van de Koninklijke Militaire School. Die zijn inmiddels allemaal geaccrediteerd.

Accreditatie door de NVAO is een voorwaarde voor de erkenning van opleiding en diploma's (titels) in Nederland en Vlaanderen, terwijl accreditatie door CTI in Frankrijk een voorwaarde
is om de ingenieurstitel te kunnen uitreiken.