Studeren

Kom ik in aanmerking voor een studietoelage / studiebeurs?

Het Hogeronderwijsregister biedt geen concrete antwoorden op vragen met betrekking tot het verkrijgen van een studietoelage / studiebeurs.

De algemene voorwaarden voor studenten hoger onderwijs kunnen als volgt worden samengevat:

 1. U bent Belg (of gelijkgesteld)
 2. U studeert aan een erkende onderwijsinstelling
 3. Uw opleiding is erkend
 4. Uw opleiding leidt tot een diploma
 5. U volgt een financierbare opleiding
 6. U hebt nog studietoelagekrediet

Het Hogeronderwijsregister biedt enkel antwoorden met betrekking tot de voorwaarden vermeldt onder punt 2 en 3.

Met betrekking tot punt 2, U studeert aan een erkende onderwijsinstelling:

 • Enkel instellingen opgenomen in het Hogeronderwijsregister zijn erkend.

Met betrekking tot punt 3, Uw opleiding is erkend:

 • Enkel opleidingen opgenomen in het Hogeronderwijsregister zijn erkend.
  Let op: bachelor-na-bachelor- en master-na-masteropleidingen komen nooit in aanmerking voor een studietoelage.
 • De volgende "opleidingen" zijn niet geaccrediteerd maar komen toch in aanmerking voor een studietoelage: voorbereidingsprogramma’s, schakelprogramma’s en de specifieke lerarenopleiding aangeboden door een hogeschool of universiteit (dus niet door een Centrum voor Volwassenonderwijs.

Voor concrete vragen en/of een volledige toelichting kunt u terecht bij de Dienst Studietoelagen.