Instellingen

Wat is de status van de Islamitische Faculteit van Europa (IFEG)?

Op 21 mei 2012 beantwoordde de minister van onderwijs Pascal Smet deze vraag in het Vlaamse parlement als volgt:

"De Islamitische Faculteit van Europa (IFEG) is een privé-instelling. De IFEG is, als gevolg van artikel 24 van de Grondwet die de vrijheid van onderwijs regelt, vrij om onderwijs aan te bieden en getuigschriften uit te reiken.

Alle bachelor- of masteropleidingen dienen te worden geaccrediteerd en te worden opgenomen in het Hoger Onderwijsregister. Dit is, wat IFEG betreft, niet het geval. IFEG kan dus bachelors en masters inrichten, maar gezien de opleiding niet is erkend, zijn die niet rechtsgeldig. De graden van bachelor en master zijn immers decretaal beschermd (artikel 25, §7 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen). Ter vergelijking: de Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen in Antwerpen verkeert in een gelijksoortige situatie."

"De informatie op de website van de IFEG laat uitschijnen dat zij gerechtigd is bachelor- en mastergraden uit te reiken. Dit kan verwarrend zijn en mensen verkeerdelijk de indruk geven als zou het een erkende opleiding betreffen.

Ik zal mijn administratie de opdracht geven contact op te nemen met de IFEG om de onregelmatigheden aan te kaarten en te laten rechtzetten. Indien noodzakelijk zullen juridische stappen ondernomen worden."

Bron: http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showSchriftelijkeVraag.action?id=680395