Het hoger onderwijs

Het hoger onderwijs in Vlaanderen wordt grotendeels vormgegeven door de Europese ontwikkelingen in het kader van het Bolognaproces. Dit is het proces om tot een eengemaakte Europese Hogeronderwijsruimte te komen en moet het studenten en afgestudeerden vergemakkelijken om in een ander Europees land te gaan studeren en werken.

De bachelor-masterstructuur is een van de meest zichtbare gevolgen van het Bolognaproces. Het hoger onderwijs biedt in feite opleidingen aan binnen drie cycli. De bacheloropleiding vormt de eerste cyclus, de masteropleiding de tweede cyclus en de doctoraatsopleiding de derde cyclus. Meer informatie over de opleidingenstructuur.

De samenwerking tussen de hogescholen en de universiteiten in associaties vormt een bijzonder aspect van hoe Vlaanderen de Europese ontwikkelingen zelf vormgeeft. Associaties worden gevormd door enerzijds één universiteit (die zowel bachelor- als masteropleidingen kan aanbieden) en anderzijds ten minste één hogeschool. 
De universiteiten en hogescholen zijn natuurlijk door de overheid erkende instellingen. Er zijn echter nog andere erkende instellingen die hoger onderwijs aanbieden. Meer informatie over de instellingen.

Links
Qrossroads: Bologna Process